Socialt design

De sidste par uger er jeg vågnet midt om natten og har ikke kunnet falde i søvn igen før hen ad morgenen. Der er ikke noget bestemt der bekymrer mig, men oktober var en særligt travl måned i Genskabet, og jeg tror, søvnløsheden skyldes stress.

Som formand har jeg mange forpligtelser, og jeg påtager mig også mange af de opgaver vi ikke husker at fordele på møderne. Selv om jeg mener det er fællesskabets ansvar at fordele opgaverne ligeligt, er jeg ikke den første formand som mærker ansvaret som lidt af en fælde, og kan kun bebrejde mig selv, at det ikke sker. Helte- eller martyrroller er gift for en forening, hvis den når at blive til selvmedlidenhed eller selvretfærdighed og udbrændthed.

Oktober var som nævnt særlig travl, og det er let at ignorere det grundlæggende mønster og vente på roligere tider. Men et bedre strukturelt design er selvfølgelig svaret. Hver forening er forskellig, og der er ikke nogen organisatorisk opskrift, som vi naturligt falder ind i. Det kan forekomme indlysende at der fx skal gøres rent, sættes opslag op, ryddes op før og efter et arrangement og skrives referater, men tilbagevendende opgaver må sættes i system, så det med tiden føles som om fordelingen af dem kører "af sig selv". Det er ikke nok at være mange, arbejdet skal organiseres. Man kan ikke forvente at gruppen er selvorganiserende, hver arbejdsgruppe må sætte tiden af til at diskutere det organisatoriske design af hver opgave, lave systemer og sørge for at de bliver håndhævet, og hver tovholder må påtage sig at indkalde.

Søndag d. 18. november kl. 12 har vi et butiksmøde.