Udfordringen #4

Maleri undervejs

Camilla Laub har lavet en fin plakat for udstillingen. Men før hun kunne gøre det bad hun mig sende et eller flere fotos af mine billeder. Det var lidt svært, for jeg bygger billederne op af mange lag, og de er derfor slet ikke færdige. Et af dem er dog tæt på sit blivende udtryk, så det kunne jeg tage et snapshot af og sende. Som det ses endte hun med ikke at bruge det til plakaten.

Camilla Laubs plakat for udstillingen '2 fædre, 2 døtre'