Jeg har fundet nogle fine tegninger fra et gammelt kuldsejlet projekt, som handlede om tid og rum, og vel nærmest var et arkitekturprojekt. Jeg føler mig helt inspireret til at fortsætte undersøgelserne, og glæder mig til at se hvordan det vil påvirke mine fremtidige motiver - og min undervisning.

Gangtunnel Gågade Bogreoler

Perspektivet, men også lyset spiller en stor rolle i etableringen af den rumlige fornemmelse. Læg mærke til at der i hver tegning er defineret en form for loft. Der er tegnet med en blød grafitstift, som gennemtvinger en udelukkelse af smådetaljer og giver en hurtig fladeudfyldning med store variationsmuligheder i stoflighed. Skitserne er tegnet på stedet, tegnehastigheden er forholdsvis høj; der er brugt max 20-30 minutter på hver tegning.