Mit arbejde

Hovedvægten i min arbejdsproces ligger i indføling - at fornemme 'sjælen' i det udtryk, jeg skal fremkalde. Det gør jeg gennem samtaler med kunden og med andre, ved at se i bøger og på internettet, aviser og blade for inspiration, men også ved at forestille mig hvordan og hvem der skal bruge eller se det.

Arbejdsområder

Arbejdsdagen

De fleste dage begynder jeg med at skrive et par sider og gå en morgentur. Om formiddagen arbejder jeg med mine personlige projekter, og resten af dagen er min tid dedikeret til bestillingsopgaver.

Designmetodik

Min foretrukne arbejdsmetode for bestillingsopgaver følger den 'klassiske' designproces: Jeg laver research omkring opgaven, afdækker dens emne og funktion bedst muligt efter forholdene, laver skitser og noter, drøfter idéer, konsulterer bøger og internettet og snakker måske med trykkeri eller anden medproducent. Ofte er der nogle retningslinier og måske en designmanual der skal følges.

Nogen gange kan jeg springe research- og skitsefaserne over og gå direkte til udviklingsfasen, men det er min erfaring at det ofte betaler sig at være grundig indledningsvist - selv med kendte samarbejdspartnere og ved opdateringer af tidligere opgaver. Jeg gør også en del ud af at kommunikere med mine kunder undervejs i designprocessen, så vi er enige om de valg der tages. Eventuelt testes emnet undervejs. Til slut læses korrektur og gøres klar til produktion og publicering.

Samarbejde
Bæredygtighed
Inspiration