Webdesign

  • Tiltalende, professionelt udseende
  • I tråd med virksomhedens profil
  • Logisk opbygget struktur

Det er relevante parametre når du vil sprede dine budskaber effektivt og blive positivt bemærket af dine læsere, brugere, medlemmer eller kunder.

Vælg en totalløsning eller få hjælp til design af udseende eller overordnet struktur. Har du brug for en projektleder eller en leverandør - fx af 'enkeltdele' som webhoveder og illustrationer? Få al den sparring og inspiration du har brug for ud fra din aktuelle situation.

Med Ikiwiki har du selv kontrol

Jeg udvikler websites i samarbejde med Jonas Smedegaard. Han er teknikeren, jeg er grafikeren. Vores løsning hedder Ikiwiki.

Wikipricippet er bla. kendt fra Wikipedia hvor alle kan være med til at bygge og vedligeholde det store databaselignende website. Pointen er at du selv - og ikke kun din webdesigner - har kontrol over indholdet (på godt og ondt). Du skriver selv eller giver en eller flere skribenter adgang.

Design og indhold er adskilt, så der kan redigeres mens der arbejdes på udseendet.

Her er links til nogle af de websites, vi er involveret i.

http://letsgo.dk/
http://friis-holm.dk/
http://birgitmaanestraale.dk/
http://www.byvandring.nu/
http://support.redpill.dk/ (minimalt design)
http://bsg.biks.dk/ (lokal kopi af tidl. www.blanksoegaard.dk)

Fri software

Ikiwiki er fri software.