Her er noget af det vi skal arbejde med:

  • arkitektur og rum
  • landskaber
  • mennesket i bevægelse
  • dyr
  • vækster
  • situationer
  • opstillinger
  • udtryk

Jeg vil præsentere dig for forskellige tegneredskaber og -materialer. En mindre materialeudgift må påregnes.

10 gange
Hver anden onsdag kl. 19.30 - 21.30
11/1 - 16/5 2012

Pris 2000 kr.