shortcuts

Denne wiki har genveje aktiveret.

Nogle eksempler på brug af genveje:

[[!google foo]]
[[!wikipedia War_of_1812]]
[[!debbug 12345]]
Undersøg [[!google ikiwiki desc="google søgning efter %s"]].

Denne side styrer hvilke genveje wikien understøtter.

 • genvej google viser til https://encrypted.google.com/search?q=%s
 • genvej archive viser til http://web.archive.org/*/%S
 • genvej gmap viser til https://maps.google.com/maps?q=%s
 • genvej gmsg viser til https://groups.google.com/groups?selm=%s
 • genvej wikipedia viser til https://en.wikipedia.org/wiki/%W
 • genvej wikitravel viser til https://wikitravel.org/en/%s
 • genvej wiktionary viser til https://en.wiktionary.org/wiki/%s
 • genvej debbug viser til http://bugs.debian.org/%S
 • genvej deblist viser til https://lists.debian.org/debian-%s
 • genvej debpkg viser til http://packages.debian.org/%s
 • genvej debpkgsid viser til http://packages.debian.org/sid/%s
 • genvej debpts viser til http://packages.qa.debian.org/%s
 • genvej debmsg viser til https://lists.debian.org/msgid-search/%s
 • genvej debrt viser til https://rt.debian.org/Ticket/Display.html?id=%s
 • genvej debss viser til http://snapshot.debian.org/package/%s/
 • genvej debwiki viser til https://wiki.debian.org/%S
 • genvej fdobug viser til https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=%s
 • genvej fdolist viser til http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/%s
 • genvej gnomebug viser til https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=%s
 • genvej linuxbug viser til https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=%s
 • genvej mozbug viser til https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=%s
 • genvej gnulist viser til https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/%s
 • genvej marcmsg viser til http://marc.info/?i=%s
 • genvej marclist viser til http://marc.info/?l=%s
 • genvej gmane viser til http://dir.gmane.org/gmane.%s
 • genvej gmanemsg viser til http://mid.gmane.org/%s
 • genvej cpan viser til http://search.cpan.org/search?mode=dist&query=%s
 • genvej ctan viser til http://tug.ctan.org/cgi-bin/ctanPackageInformation.py?id=%s
 • genvej hoogle viser til http://haskell.org/hoogle/?q=%s
 • genvej iki viser til http://ikiwiki.info/%S/
 • genvej ljuser viser til http://%s.livejournal.com/
 • genvej rfc viser til https://www.ietf.org/rfc/rfc%s.txt
 • genvej c2 viser til http://c2.com/cgi/wiki?%s
 • genvej meatballwiki viser til http://www.usemod.com/cgi-bin/mb.pl?%s
 • genvej emacswiki viser til http://www.emacswiki.org/cgi-bin/wiki/%s
 • genvej haskellwiki viser til http://haskell.org/haskellwiki/%s
 • genvej dict viser til http://www.dict.org/bin/Dict?Form=Dict1&Strategy=&Database=&Query=%s
 • genvej imdb viser til http://imdb.com/find?q=%s
 • genvej gpg viser til http://pgpkeys.mit.edu:11371/pks/lookup?op=vindex&exact=on&search=0x%s
 • genvej perldoc viser til http://perldoc.perl.org/search.html?q=%s
 • genvej whois viser til http://reports.internic.net/cgi/whois?whois_nic=%s&type=domain
 • genvej cve viser til https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=%s
 • genvej flickr viser til https://secure.flickr.com/photos/%s
 • genvej man viser til http://manpages.debian.org/%s
 • genvej ohloh viser til https://www.ohloh.net/p/%s
 • genvej cpanrt viser til https://rt.cpan.org/Ticket/Display.html?id=%s
 • genvej novellbug viser til https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=%s
 • genvej ubupkg viser til http://packages.ubuntu.com/%s
 • genvej mozillazinekb viser til http://kb.mozillazine.org/%s
 • genvej freebsdwiki viser til http://wiki.freebsd.org/%s
 • genvej hackage viser til http://hackage.haskell.org/package/%s
 • genvej pkgsrc viser til http://pkgsrc.se/%S
 • genvej doi viser til http://dx.doi.org/%s
 • genvej arxiv viser til http://arxiv.org/abs/%s

Tilføj en ny genvej med direktivet shortcut. I webadressen (URLen) erstattes "%s" med teksten overdraget til den navngivne genvej, efter url encoding af den, og '%S' erstattes med den rå, ukodede tekst. Desuden erstattes %W med teksten kodet specielt til Wikipedia. Den valgfri desc-parameter styrer beskrivelsen af henvisningen.

Husk at name-parameteren som du tildeler genvejen bliver et nyt direktiv. Undgå et navn som er i strid med et eksisterende direktiv. Disse direktiver accepterer også en desc-parameter som vil overskygge den der blev angivet ved definitionen.

Hvis du finder på en genvej som du mener andre kunne få glæde af også, kan du overveje at bidrage med den til shortcuts-siden på ikiwiki wikien, så fremtidige versioner af ikiwiki inkluderer din genvej i standardunderlaget.