En kommunikations- og markedsføringsstrategi

Alle tryksager, skiltning osv. tilrettelægges i overensstemmelse med designmanualens retningslinier. Designmanualen udarbejdes af mig og godkendes af dig.

Identitetsskabende tiltag

Skiltning
Brevpapir
Visitkort
Adresselabels
Hjemmeside, overordnet
Følgeseddel

Du gør det godt, og du viser hvem du er, med det du gør: Du er synlig på gaden, ved dine arrangementer rundt omkring, når du sender breve og emails, når du møder nye mennesker og giver dem dit visitkort, på din hjemmeside, og når du sender en pakke ud med en hurtig, håndskreven hilsen ved. Al reklame er underforstået. Alt knyttes visuelt sammen ved hjælp af logo, farver, skrifter og deres brug.

Kommunikationstiltag

Foldere
Løbesedler
Hjemmeside, specielle sider
Nyhedsbrev
Opslag
Annoncer

Du fortæller hvad du kan tilbyde, og bruger slagord (måske) og illustrationer som blikfang. Grafisk er alt i denne gruppe sammenhængende med det identitetsskabende materiale. Her er identiteten altså underforstået. Læg en brugsplan for hvert af de ovenstående elementer: Hvor mange, hvornår og til hvem sendes de ud? Det kan være nyttigt at lave en årscyklus for tilbagevendende udsendelser, dels for overblikkets skyld, dels for påmindelsens.

Gaver

Køleskabsmagneter
Postkort
Klistermærker
o.lign.

Billedsproget på disse ting kan være et andet end der bruges i kommunikationsmaterialet. Logoet skal altid være med (placeret forskriftsmæssigt). Er der skrift, skal den enten følge standarden eller være markant anderledes, fx tegnet, kalligrafisk, fantasifuld. Tekst på bagsider er med visse undtagelser efter designmanualens typografiske forskrifter. Læg en overordnet plan for reklamegaven: Hvad er formålet, hvem er den tiltænkt, hvad giver den modtageren, og hvad fortæller den om dig?

Tag gerne udgangspunkt i anledningen, fx:
Nytårshilsner
Feriemeldinger
Jubilæer, fødselsdage (egne og modtageres)
Reception (egne og modtageres)

Find en unik gave, evt. med udgangspunkt i noget, du står for, fx: Gule fresier, små bøger til at skrive positiv dagbog i, kort med almene bekræftelser/ ønsker, en bog, du anbefaler, og meget gerne noget, du selv har frembragt, et gavekort til et foredrag el.lign.

Det vil derfor være naturligt at udarbejde fx:
Gavekort
Brevkort
Nytårskort

med logo