En ny hjemmeside

Jeg har aldrig rigtig fået brugt hjemmesiden som jeg gerne ville. Mest fordi jeg ikke har været klar over hvad jeg egentlig ville bruge den til. Og det er unægteligt det første trin til at få det som man vil ha det at man ved hvad man vil. Det har jeg fundet ud af nu.

Jeg vil lære iværksættere, nye og wannabee designere, virksomhedsejere, organisationer og enkeltpersoner at forstå og inspirere dem til at træne og bruge designtankegang (og tegning) som redskaber til udvikling og problemløsning, corporate og personligt. De ting kan i virkeligheden ikke adskilles.

Det er i forvejen det jeg gør, når jeg konceptualiserer og udarbejder en grafisk profil eller en større opgave. Jeg bliver nødt til at sætte mig ind i hvad kunden har tænkt sig, hvem han vil i dialog med og på hvilket niveau, hvem han selv er og hvad han (M/K) gerne vil opnå og stå inde for. Og mens jeg afklarer det, så jeg kan løse opgaven tilfredsstillende, sker der selvfølgelig også en afklaring for den pågældende, og i mange tilfælde en udvikling, som nogen gange kan føre til at opgaven eller måske hele virksomheden eller det som skulle formgives eller kommunikeres ændrer sig. Bare fordi der bliver spurgt ind til det, sat ord på og visualiseret alternativer.

Design er mere end en stil man lægger hen over sin tryksag eller sin hjemmeside. Design er at gøre sit produkt klar til at møde sin bruger, gøre sig fuldt forståelig for den man henvender sig til. Først som sidst handler det om at blive helt klar over hvad man egentlig har gang i med det man laver.

Tingene skaber ikke sig selv, og der er selvfølgelig også håndelag og masser af tålmodighed involveret. Viden om konventioner, evne til at få idéer, mod til arbejde med dem, præsentere dem, slippe dem eller bygge videre på dem.

Jeg synes det er det mest spændende man kan foretage sig. At finde ud af hvad man vil og få det til at ske. Jeg synes, det er det, livet handler om.