De syv love for succes

Hvordan jeg praktiserer de syv love for succes i livet, ud fra min forståelse af dem.

1. Loven om tiltrækning

Jeg fokuserer på at etablere god energi omkring det at få en god proces og et godt resultat. Jeg husker mig selv på, hvad en god proces er, og gør alt hvad jeg kan for at forblive centreret og praktisere den gode proces. Så kommer de gode resultater som en følge af det.

2. Loven om Karma

I mit arbejde fokuserer jeg på de ting, jeg gerne vil opnå med designet. Hvis jeg har fået et dårligt resultat, er det som regel fordi indsatsen har været lidt halvhjertet. Derfor er det nødvendigt for mig at kunne stå helt inde for hvad jeg laver. Så bliver resultatet det bedste jeg kan præstere på indeværende tidspunkt. Det gør at jeg nogen gange diskuterer tingene en ekstra gang.

3. Loven om de uendelige muligheder

Jeg begynder næsten alle opgaver fra bunden. Selv om der er en række valg, der mange gange er taget i forbindelse med en opgave, - det kan være at den er del af en større helhed, den skal passe ind i - så er der stadig en uendelighed af løsnings- og valgmuligheder. Der findes ikke forkerte valg, med mindre man er voldsomt ufokuseret, blot forskellige. Husker jeg på dette er min proces flydende og fri.

4. Loven om mindst mulig anstrengelse

Jo mindre jeg aser og maser, jo lettere er det at finde løsningerne. Kører jeg fast, går jeg et trin tilbage - som regel er der noget, jeg har glemt at tænke med ind i processen, et aspekt, jeg har overset, noget jeg har forsømt at afklare. Jeg deler måske opgaven op i mindre arbejdsprocesser, og tager dem en ad gangen. Som når man maler et maleri, er det i enhver proces godt nu og da at træde et skridt tilbage og se på helheden frem for detaljerne - det virker også løsnende på evt. problemer. Jeg laver nogen gange en midlertidig løsning og går videre - normalt viser der sig en god løsning efterhånden, eller den midlertidige idé er måske alligevel bæredygtig med ganske få modifikationer.

5. Loven om utilknyttethed

Arbejdet går som en leg, når jeg forbliver utilknyttet til resultatet. Kommer der et resultat der ikke er optimalt, har jeg gjort mit bedste uden anspændelse. Jeg evaluerer mine resultater og min arbejdsproces, glæder mig over mine erfaringer, forsøger at lære af dem, og ikke tage dem personligt. Utilknyttethed er et effektivt middel mod at lægge mere i sine resultater end godt er, og en god stress-stopper. En dårlig tegning betyder ikke at jeg er en dårlig tegner. En god tegning betyder heller ikke at jeg er en god tegner. Begge tegninger betyder at jeg er tegner, intet mere. Denne lov er for mig den sværeste at efterleve - og sikkert den vigtigste.

6. Loven om Dharma

Når man lever i overensstemmelse med sin dharma, betyder det at gøre det man er bedst til, det man synes bedst om at gøre. Derfor er man også den bedste til at gøre det, og resultaterne bliver gode. Derfor tænker jeg en del over hvad jeg laver og hvorfor jeg gør det, og om jeg gør det på en måde, der bærer frugt for mig, eller om jeg skulle overveje andre måder. For tiden føler jeg at jeg er på rette hylde. Jeg overvejede en tid at kalde mit designfirma for Dharma Design. Jeg har brug for at designe virkelige, håndgribelige ting, selv om min tilgang er meget tænkende, og det meste af arbejdet med et designkoncept er immaterielt. Jeg må hele tiden sørge for at designprocessen konkretiseres, så er det mest tilfredsstillende for mig - og lettere at følge for mine kunder.

7. Loven om at give og modtage

Jo mere jeg giver ud, dvs jo bedre jeg tjener verden, udfylder min plads i helheden, jo mere får jeg igen i form at livsglæde, følelsen af livsopfyldelse (dharma), goodwill og ressourcer fra min omverden. Jeg sørger for at arbejdet bærer lønnen i sig selv, og sørger for at mine opgaver er interessante nok til at jeg stadig synes, det er umagen værd, hvis det kun lige løber rundt. Jeg laver en del frivilligt og gratis arbejde for mine kunder og for min partner, for at få endnu større erfaring, og fordi resultatet er tilfredsstillende at nå. Ikke al betaling kan og bør gøres op i penge. Pengetankegang er for mig bremsende og kilde til utilfredshed.