Klassisk tegnetræning er at lære at se. Se på virkeligheden for at gengive den så præcist som muligt. Blive bevidst om proportioner, lys, overflade, form og meget andet.

Men der er desuden en uendelighed af interessante andre tilgange til tegning, som har med bevidsthed at gøre.

Det tyske firma Stockmar, som producerer og forhandler kunstmaterialer til skolebrug, har sloganet "art makes sense". For at tegne en ting må man forstå den. Det er det, der gør porttættegning til en spændende kunst, det er det der er i at tegne sit selvportræt. Man kan lære anatomi ved at tegne kroppen, og omvendt bliver tegningen først rigtig præcis efter anatomiske studier. En maskine eller et hus må tegnes, før det kan bygges. Tegnede afbildninger af planter og insekter kan mere præcist end fotografier fremhæve artspecifikke kendetegn. Kan du tegne det, har du forstået det. Har du forstået det, kan du tegne det.

Du behøver hverken tegne med øjnene eller med forstanden. En tegning med fokus på følelser kan bestemt også noget interessant - endda helt uden tegnekundskaber i øvrigt. Har du fat i din grundstemning, kan du komme langt med dit unikke, personlige udtryk. Det handler om din tegnehastighed, trykket på papiret, valg af tegneredskab og motiv. Det handler om måden du trækker vejret på, måden du lader følelsen komme til udtryk i tegningen. Det er her, det personlige kommer stærkest til udtryk. Og kan du blive ét med motivets grundklang, kan tegningen blive forrygende.

Hver tilgang til sit formål. Og ofte en god blanding.