De fem rytmer

Jeg har brug for at være stille, jeg har brug for at være rolig, har brug for at være i flow, brug for at få tilført energi og for at få rystet posen, jeg har brug for at være steady, for at kunne være lyrisk og lidt flyvsk og let, og jeg har igen brug for at være stille.

Der skal være en vekselvirkning mellem dem, og idéelt set en balance.

Følgende er en lille fiktion om mit ideal af en designproces, bare for at give en idé om rytmerne hver især.

Flydende

Jeg bevæger mig dovent gennem en tankestrøm, ser hvad der kommer, lader den ene tanke bære den næste frem, følger med, jeg har masser af tid til at lytte og fornemme. Bladrer og læser, inspirerer mig selv, skriver løse stikord, doodler planløst. Slapper af.

Kaos

Med et gran af stress river jeg billeder ud af forskellige blade og bøger, hænger ting på opslagstavlen, hører høj musik i alle mulige genrer, brainstormer, snakker med en veninde, skribler hurtige skitser, tager på biblioteket og låner stakkevis af bøger, skiver post-it noter, laver mad, begynder at sy midt i det hele, flytter om og laver et maleri, tegner, ser i mine arkiver efter inspiration. Eksperimenterer med nye teknikker. Sammenstiller ekstremer. Kreativ spænding, nervøsitet og måske endda angst. Drikker champagne.

Staccato

Overskueliggør mængder af information, laver lister, grupperer. Systematiserer og sammenligner noter, sorterer, udvælger. Bearbejder systematisk, arbejder steady, holder pauser steady, skriver log, får styr på det hele, holder afklarende møder, træffer valg. Timet, tilrettelagt, kontrolleret. Rytmisk soundtrack med fremdrift. Arbejder med de store linier og får styr på koncepter.

Lyrisk

Lettet, tryg, gør som planlagt, stille og roligt, afslappet, brødarbejde med overskud, tid til at hygge sig med arbejdet, nulre ting på plads, massere indhold, justere, tilrette. Skønheden åbenbarer sig i detaljen, tingene får deres endelige form.

Stille

Alt er gjort, evaluering, tomhed, eftertanker, en pause inden den næste opgave. Går ture, tager bad, rydder op, lufter ud, stilhed eller rolig musik, meditation, indadvendthed.

Hvordan bruger jeg rytmerne

Hvis alt kører af sig selv, er der ingen grund til at bruge rytmerne som redskab. Er jeg kørt lidt fast, eller blot for eksperimentets skyld, kan jeg mentalt tune ind på en rytme og holde den. Det kan fx være opkvikkende at tage en kaosrunde, og er jeg sløv kan jeg bevidst slå over i staccato. Det er også godt at minde mig selv om at det er en naturlig del af en rytmisk cyklus at være stille, - ellers kan jeg godt blive bekymret oven på en opgave.