Motiverende design

Jeg har kværnet bogen 'Motiverende design' af Jens Hofman Jensen.

Ind til benet går motiverende design efter hans definition ud på at tilfredsstille funktionelle behov, behov for relevans samt emotionelle behov både visuelt, sprogligt og strukturelt. Funktionelt: Synligt og simpelt, forståeligt og kortfattet, enkelt. Relevans: Illustrativt, målgruppebevidst, information på rette tid og sted. Emotionelt: Passende stilart, sprogtone og ramme for historien. En sådan model er lidt firkantet at arbejde ud fra, men er i sin enkelhed præcis hvad vi allerede gør, Jonas og jeg. Jeg kan bruge modellen til at bedømme eksisterende hjemmesider ud fra med henblik på at styrke visse aspekter af dem.

Ser jeg fx på Friis-Holms hjemmeside i modellens optik, kunne den bruge mere historiefortælling, og sproget kunne løses mere op. Der er udviklingspotentiale i den illustrative del, og strukturelt mangler vi helt at guide læserne til at købe.

Retter jeg kikkerten mod mit eget website, mangler den stadig relevans for min primære målgruppe: potentielle (og nuværende) kunder: De skal kunne se relevante eksempler på min produktion. Det er på vej. Strukturelt ser jeg ingen grund til at ændre på noget, og sproget arbejder jeg allerede med, men jeg kunne bruge noget feed-back.